Inició despliegue de Plan República de cara a municipales